Vitebsk
UMII/VTB
Mogilev
UMOO/MVQ
Gomel
UMGG/GME
Minsk-1
UMMM/MHP
Minsk-National
UMMS/MSQ
Grodno
UMMG/GNA
Brest
UMBB/BQT
Sumy
UKHS/UMY
Rivne
UKLR/RWN
Kyiv-Boryspil
UKBB/KBP
Kyiv-Zhuliany
UKKK/IEV
Kyiv-Hostomel
UKKM/GML
Kyiv-Sviatoshyn
UKKT
Lviv
UKLL/LWO
Ternopil'
UKLT/TNL
Khmelnytskyy
UKLN/CWC
Vinnytsa
UKWW/VIN
Ivano-Frankivsk
UKLI/IFO
Uzhhorod
UKLU/UDJ
Chernivtsi
UKLN/CWC
Simferopol
UKFF/SIP
Cherkasy
UKKE/CKC
Poltava
UKHP/PLV
Kharkiv
UKHH/HRK
Kirovohrad
UKKG/KGO
Zaporizhia
UKDE/OZH
Dnipropetrovsk
UKDD/DNK
Kherson
UKOH/KHE
Kryvyi Rih
UKDR/KWG
Sevastopol-Belbek
UKFB/UKS
Donetsk
UKCC/DOC
Mariupol
UKCM/MPW
Mykolaiv
UKON/NLV
Lymans'ke
UKOM
Odessa
UKOO/ODS
Lugansk
UKCW/VSG
Marculesti
LUBM
Balti
LUBL/BZY
Chisinau
LUKK/KIV
Ukraine
UKBB/KBP Kyiv-Boryspil
UKKK/IEV  Kyiv-Zhuliany
UKOO/ODS Odessa
UKCC/DOC Donetsk
UKDD/DNK Dnipropetrovsk
UKLL/LWO Lviv
UKHH/HRK Kharkiv
UKLI/IFO Ivano-Frankivsk
UKDE/OZH  Zaporizhia
UKFF/SIP Simferopol
UKCM/MPW Mariupol
UKDR/KWG Kryvyi Rih
UKFB/UKS Sevastopol-Belbek
UKHP/PLV  Poltava
UKHS/UMY Sumy
UKKE/CKC Cherkasy
UKKG/KGO Kirovohrad
UKKM/GML Kyiv-Hostomel
UKKT  Kyiv-Sviatoshyn
UKLN/CWC Khmelnytskyy
UKLN/CWC Chernivtsi
UKLR/RWN Rivne
UKLT/TNL Ternopil'
UKLU/UDJ Uzhhorod
UKOH/KHE  Kherson
UKOM Lymans'ke
UKCW/VSG Lugansk
UKON/NLV Mykolaiv
UKWW/VIN Vinnytsa
Belarus
UMMM/MHP Minsk-1
UMMS/MSQ  Minsk-National
UMBB/BQT Brest
UMGG/GME Gomel
UMII/VTB Vitebsk
UMMG/GNA Grodno
UMOO/MVQ Mogilev
Moldova
LUKK/KIV Chisinau
LUBL/BZY Balti
LUBM Marculesti